Akumulačné ohniská pecí

Vďaka svojim schopnostiam akumulácie tepla a zdravému tepelnému sálaniu patrí akumulačná pec k najvýhodnejším spôsobom vykurovania. Sálavé pece sú vždy originálnou remeselnou stavbou šitou na mieru podľa technických a vzhľadových požiadaviek užívateľov. Veľkosť ohniska a množstvo akumulačnej masy sa vždy dimenzuje pre konkrétne obytné miestnosti a ich tepelnú stratu.Do akumulačných pecí sa prikladá len dvakrát denne. Pri zakúrení sa pec „nabije“ teplom a následne vykuruje miestnosť až do ďalšieho priloženia. Rýchly prísun tepla do miestnosti po zakúrení ponúka tepelné sálanie cez pohľadové sklo.