Teplovodní kamnová vložka WHE 37/50

Teplovodní kamnová vložka WHE 37/50

Technicky nejvyspělejší řešení ve vytápění kamny je kombinace akumulace tepla do akumulační hmoty a vodního media. To nabízí teplovodní kamnová vložky, které jsou určena pro velké dávky paliva s možností nasměrování proudu horkých spalin buď přes integrovaný teplovodní výměník nebo do připojeného akumulačního tahového systému. Uživatel tak využívá současně několikahodinového efektu sálavého tepla a ohřáté vody v akumulační nádrži, kterou lze variabilně spotřebovávat.

Nyrolitové topeniště s přívodem vzduchu

Nyrolitové topeniště s přívodem vzduchu

Topeniště je vyloženo tvarovkami o síle 40mm z žárobetonu NYROLIT, který se při výrobě vypaluje na 1100st C a odolává mechanickému i teplotnímu zatížení. Lepší dilatací tvarovek i dostupnost při servisu umožňuje dvojité dno topeniště. Dohořívací komora je usazena v korpusu nezávisle na tvarovkách topeniště. Použitý materiál NYROLIT o síle 30mm zajišťuje ideální rovnováhu mezi přenosem tepla do výměníku a udržení ideální teploty spalin proudících do teplovodního výměníku nebo tahového systému. Pro správné dohořívání paliva v celém topeništi i celkové lepší spalování je spalovací vzduch přiváděn také do zadní části topeniště.

Integrovaný čistící mechanismus

Integrovaný čistící mechanismus

Přidanou hodnotou tohoto zařízení je vestavěný spirálový čistič teplovodního výměníku. Nerezové spirály v trubkovém výměníku jsou navrženy tak, aby byly tvarově stálé i při teplotách 650 °C. Spirály jsou zavěšeny na pákovém mechanismu uloženém na mosazných vložkách zajišťující lehký chod. Čistič se jednoduše obsluhuje přes pákový mechanismus. Páku čističe je možné variabilně osadit na pravou nebo levou stranu produktu.

Dochlazovací smyčka

Dochlazovací smyčka

Nová kamnová vložka Hoxter WHE 37/50 je plně kompatibilní s elektronickou regulací hoření ABRA 6.1. Proces hoření je tak optimalizován a je využit maximální energetický potenciál každého polene. Celková robustnost modelu je zaručena ocelovým pláštěm o síle 5 mm. Velká pozornost byla kladena na bezpečnost provozu. Vložka je vybavena speciálně tvarovanou dochlazovací smyčkou z nerezového vlnovce, kam v případě nouze ventil vpustí do výměníku studenou vodu a zabrání tak přehřátí.

Kompaktní rozměry a variabilní připojení

Kompaktní rozměry a variabilní připojení

Díky navrženým přechodkám pro nasávání vzduchu a odvodu spalin z teplovodního výměníku má teplovodní kamnová vložka WHE kompaktní rozměry a zbytečně tak nezvětšuje celkové rozměry kamen. Připojení tahového akumulačního tahu stejně jako odkouření za teplovodním výměníkem je možné realizovat z obou stran nebo zezadu produktu.